Fortuna 1 » Vertaling: Fortuna 1 - Tekst 4C

Rea Silvia kan het vuur niet meer verzorgen.
Ze is zwanger en doet alsof ze een ziekte heeft.
Amulius leert de echte oorzak kennen:
Silvia is niet ziek, maar ze is zwanger.
Later brengt Silvia een tweeling ter wereld.

Amulius is verontrust en erg boos en verneemt:
Nu Silvia moeder is heeft Numitor nakomelingen.
Daarna stuurt amulius de ongelukkige Silvia naar de gevangenis
De gevangenis is donker en Silvia is alleen. Bang denkt ze:
Waar zijn mijn zonen? Wie verzorgt hen? Waar is mijn vader?
Ze huilt en verlangt naar de zonen.
Angst is terecht, want de zonen zijn in gevaar.
GamesGames

Onze aanraders