Helden, halfgoden & mythische figuren » Aeneas

Aeneas was een zoon van Aphrodite (rom. Venus) n de sterveling Anchises. Aneas speelde geen grote rol in de Griekse mythelogie, de Romeinse mythelogie daarentegen schonk veel aandacht aan hem. Aeneas was een Trojaan die na de verwoesting van Troje naar Italië is getrokken en daar een rijk heeft opgebouwd waar later Rome uit voort zou komen. Vergilius, een groot Romeins dichter, heeft een (op Homerus geïnspireerd) heldendicht de Aeneïs geschreven welke volledig aan Aeneas gewijd was.

Het ging zelfs zo ver dat Julius Caesar en de eerste Romeinse keizer Augustus beweerden directe afstammelingen te zijn van Aeneas. Op die manier wilden ze het keizerschap een goddelijke rechtvaardiging geven.

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado