De mythe van de goden

De goden speelden een belangrijke rol in het dagelijks leven. Toen de nagenoeg intacte stad Pompeii werd uitgegraven, werden prachtige muurschilderingen, mozaieken en meer kunst aangetroffen. Blijkbaar maakte het niet veel uit of je welgesteld was of arm: de goden waren een belangrijk onderdeel van je leven. Tegenwoordig kijken we naar de oude Griekse en Romeinse goden, als een verzameling verhalen over zeer machtige wezens die vooral veel menselijke trekjes vertoonden. Het is daarom goed om erbij stil te staan, dat de Grieken en Romeinen (tot de opkomst van het Christendom) werkelijk geloofden in deze goden en ze ook actief vereerden.

Doordat er vele goden waren, was er sprake van polytheïsme (poly [veel] en theos [god]). In dat opzicht is het vergelijkbaar met de manier waarop in sommige landen het boeddhisme wordt ervaren: voor enorm veel zaken is een specifieke boeddha, die ook echt als god wordt aanbeden. Ook bij de Grieken werden goden toegekend aan iedere karaktertrek, eigenschap, ieder natuurfenomeen en natuurlijk iedere emotie. De geleerde Grieken waren vervolgens een voorbeeld voor de Romeinen, die feitelijk begonnen als een stel boeren zonder "echt" beroepsleger. Voor zover het nog niet al aanwezig was, werd het Griekse geloof ingelijfd, net als het toenmalige Hellas (Griekenland) zelf.

Net als ieder ander geloof, heeft de mythologie uit de oudheid een scheppingsverhaal. Het begint allemaal bij Chaos (Χαος), wat "leegte" betekende bij de oude Grieken. Vanuit Chaos is onder andere Gaia ontstaan, de aardmoeder of de aarde. Zo ontstond ook de Tartaros (hel), Eros (liefde), Erebos (duisternis) en Nyx (nacht). Daaruit ontstond weer Hemera (hemel) en Aether (de atmosfeer, de bovenste luchtlaag van de goden). Al deze "primaire" goden, noemen we de oergoden. Zonder hen, zou er niets zijn om een meer gepersonificeerde god in te creëren. In het menu hierboven kun je alle oergoden vinden.

De oergoden hebben vervolgens de Titanen gemaakt, die vervolgens weer de ouders zijn van de Olympische Goden of kortweg Olympiërs. Van daaruit is een enorme hoeveelheid andere goden, halfgoden en helden ontstaan. Op deze website probeer ik over zoveel mogelijk van deze mythische figuren wat te vertellen.

Meer informatie over de Oergoden »

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado