Olympische goden » Ares

Ares is één van de taalf Olympiërs en is de god van de oorlog. Het is een zoon van de oppergod Zeus en Hera. Ares, bij de Romeinen beter bekend als Mars, was tevens de personificatie is van de krijgskunst. Toch was hij niet overal even geliefd, zoals bij zijn vader Zeus en en Athena. Met name laatstgenoemde had een hekel aan Ares. Omdat goden vaak een kant kozen in oorlogen, is het meer dan eens voorgekomen dat Athena verwondingen aangebracht heeft bij Ares. Meest noemenswaardig daarin is de strijd om Troje. Waar Ares namelijk een god van de oorlog was en in blinde woede tekeer kon gaan, was Athena een stuk tactvoller en strategischer. De intelligentie van Athena bleek te veel te zijn voor de ietwat lompe Ares.

De agressieve Ares werd echter wel vereerd, met name in het Griekse Sparta. In deze stadstaat werd alles wat te maken had met oorlogvoering en strijd sterk vereerd. Ook had hij zijn heuvel in Athene, waarop de hoogste Atheense rechtbank was gevestigd. Volgens de legende is dit de plek geweest waar een zoon van Poseidon (Neptunus) Ares' dochter Alcippe had verkracht. Direct toen Ares dit te weten kwam, had Ares de zoon van Poseidon gedood. Ares werd direct, op deze heuvel, berecht en vrijgesproken door de raadsvergadering van de goden. Vanaf dat moment heette de bewuste heuvel de Areopagus ofwel Aresheuvel.

Ares kon niet genoeg krijgen van strijd en oorlog. Juist de gevaren van oorlogen trokken hem ontzettend aan en hij had dan ook niets met 'lieve' dingen. Dat is ook één van de redenen waarom er nooit met liefde voor hem gebeden werd. Hij werd nooit verzocht voor aardige, lieve dingen en de mensen waren eerder bang voor hem dan dat ze hem vereerden. Ares was altijd in een glimmende wapenuitrusting en had een helm op met een pluim. Hij hield een speer en een mooi schild vast. Zijn kinderen waren niet veel anders dan Ares zelf. Zijn kinderen heetten Phobos (Angst), Metus (Vrees), Deimos (Ontzetting) en Pallor (Schrik).

Enyo (Bellona) was de godin van de oorlog en was de bewaakster van Ares. Zij weerde gevaarlijke aanvallen af en zorgde ervoor dat Ares veilig was. Ares en Enyo werden vaak in dezelfde tempel vereerd en waren de enige goden die mensenoffers kregen.

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado