Overige goden » Aeolus

Aeolus (Grieks: Aiolos/Αιολος)
Hij was een zoon van Hippotes die door Zeus werd aangesteld als de bewaarder van de winden: Boreas was de noordenwind, Notus was de zuidenwind, Eurus was de oostenwind en Zephyrus was de westenwind. Aeolus hield deze winden opgesloten in een grot, en als er wind moest zijn zond hij ze uit. Aiolos is te onthouden door het geografische begrip 'Eolische afzettingen', sedimentatie die afgezet is door de wind. (Denk aan de pleistocene ijstijden...)

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado