Fortuna 1 » Vertaling: Fortuna 1 - Tekst 4C

Rea Silvia kan het vuur niet meer verzorgen.
Ze is zwanger en doet alsof ze een ziekte heeft.
Amulius leert de echte oorzak kennen:
Silvia is niet ziek, maar ze is zwanger.
Later brengt Silvia een tweeling ter wereld.

Amulius is verontrust en erg boos en verneemt:
Nu Silvia moeder is heeft Numitor nakomelingen.
Daarna stuurt amulius de ongelukkige Silvia naar de gevangenis
De gevangenis is donker en Silvia is alleen. Bang denkt ze:
Waar zijn mijn zonen? Wie verzorgt hen? Waar is mijn vader?
Ze huilt en verlangt naar de zonen.
Angst is terecht, want de zonen zijn in gevaar.

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado