Fortuna 1 » Vertaling: Fortuna 1 - Tekst 6A

In de nieuwe stad wonen nu de Romeinen en Romulus regeert er. Maar ze zijn nog niet tevreden: er zijn geen vrouwen en de buurvolken geven geen vrouwen meer. Romulus ziet gevaar en bedenkt een nieuw plan. Hij bereidt grote spelen in de nieuwe stad voor en hij nodigt veel mensen uit: vaders, moeders en mooie dochters. Veel mensen komen samen en ook de naburige Sabijnen. Allen verlangen de nieuwe stad en de spelen te zien. De spelen zijn reeds begonnen en allen kijken ingespannen. Plotseling beroven Romeinse jonge mannen mooie vrouwen. De verwarring is groot. Romeinse meisjes brengen de ouders bedroefd en boos naar huis en vluchten. Maar dit is nog niet het einde!

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado