Pallas » Vertaling: Pallas 11A

Lange tijd winnen de Trojanen het van de Grieken in de strijd; ze staan zelfs op het punt om de Griekse schepen in brand te steken. Achilles bekommert zich niet om het lot van de Grieken: maar de vriend van Achilles, Patroklos, vergiet veel tranen; want hij bekommert zich erg om de Grieken, maar hij doet niet mee aan de oorlog. Achillles heeft medelijkden met Patroklos en zegt: ‘Huil niet zo als een klein meisje, Patroklos! Maar zeg; wat is de oorzaak van je tranen?’ Patroklos zegt: ‘De oorzaak van mijn tranen is het verschrikkelijke lot van de Grieken. Want veel van hen sterven, en veel zijn gewond. Voor jou, Achilles, is niet Peleus je vader en Thetis is niet je moeder; maar de grijsblauwe zee bracht jou voort en de harde rotsen! Vooruit, stuur mij en je soldaten naar gevecht; bied mij ook jouw wapens; zo menen de Trojanen misschien dat Achilles weer meedoet aan het gevecht. Dan zullen we zich van de schepen terugtrekken en dan zal er een adempauze voor de Grieken zijn.’ Dat zegt Patroklos heel dwaas, want hij vraagt om zijn eigen dood.

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado