Pallas » Vertaling: Pallas 3B

Herakles draagt zijn boog. Plotseling merkt Herakles een wild beest op. Herakles gaat niet naar het beest toe. Herakles schiet met zijn boog. Maar Herakles doodt het beest niet. Waarom doodt Herakles het beest niet? Het beest heeft een ondoordingbare huid. Zo beschermt de huid het beest.
GamesGames

Advertentie

Free Task Tracking Software

Onze aanraders