Pallas » Vertaling: Pallas 3B

Herakles draagt zijn boog. Plotseling merkt Herakles een wild beest op. Herakles gaat niet naar het beest toe. Herakles schiet met zijn boog. Maar Herakles doodt het beest niet. Waarom doodt Herakles het beest niet? Het beest heeft een ondoordingbare huid. Zo beschermt de huid het beest.

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado