Pallas » Vertaling: Pallas 8D

Waarom heeft het schip zwarte zeilen? Wat is de oorzaak van het verschrikkelijke ongeluk? De oorzaak is het verdriet over Ariadne. Want door zijn verdriet vergeet Theseus de zeilen totaal. En door zijn verdriet hijst hij de zwarte zeilen, maar niet de witte. Zo is hij dus zonder het te willen de oorzaak van Aigeus’ dood. Daarna neemt Theseus de heerschappij van Athene over. De burgers houden erg veel van hun nieuwe meester. Maar toch denken ze altijd aan hun vroegere meester; want de naam van de zee is voortaan de Aigeïsche zee.
GamesGames

Advertentie

Free Task Tracking Software

Onze aanraders