Pallas » Vertaling: Pallas 9C

De bodes en Ifigeneia rijden met een wagen naar Aulis. Daar brengt Agamemnon het kind niet naar Achilles, maar… naar het altaar: want hij biedt het meisje aan de verschrikkelijke godin. De legeraanvoerders en de soldaten zijn aanwezig en hebben medelijden met het meisje. Maar Ifigeneia is moedig in het grote ongeluk en huilt niet. Het meisje is bij het altaar en Agamemnon houdt het mes al omhoog. Plotseling is het meisje niet meer aanwezig. In plaats van het meisje staat er nu een hert bij het altaar. Want Artemis komt Ifigeneia te hulp: want ze heeft medelijden met haar en brengt haar weg. Agamemnon slacht het hert in plaats van het meisje. Nu is de godin niet boos meer en is weer goedgezind aan de Grieken. Maar daarna is de wind mooi. De expeditie vaart met de mooie wind naar Troje.

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado