Via Nova I: Urbs » Vertaling: Via Nova Urbs 6.1

A
Opa zit in het atrium. Marcus en Lucius staan dichtbij de deur. De jongens kijken naar de weg. Plotseling hoort de oude man geschreeuw en vraagt: ‘Marcus, Lucius, ik hoor geschreeuw op de weg. Wat is dat?’ De jongens antwoorden: ‘Er zijn veel werklieden op de weg. Ze haasten zich naar het nieuwe forum. Ze dragen lange balken. “Pas op, pas op,” schreeuwen ze. De senator wandelt ook op de weg, maar hij past niet op. Nu stoot de lange balk tegen de senator. De senator roept boos en hij geeft een werkman een klap. Nu komt de lictor de weg op. Hij beëindigt de ruzie.

B
Opa zit in het atrium. Marcus en Lucius zijn niet thuis. Marcus en Lucius zijn op de weg. Plotseling hoort de oude man geschreeuw op de weg. Spoedig komen de jongens het atrium binnen. De oude man vraagt: ‘Marcus, Lucius, zojuist was er geschreeuw op de weg. Wat was dat?’ De jongens antwoorden: ‘Veel werklieden waren op de weg. Ze haastten zich naar het nieuwe forum. Ze droegen lange balken. “Pas op, pas op,” riepen ze. De senator wandelde ook op de weg, maar hij paste niet op. Toen stootte een lange balk tegen de senator. De senator schreeuwde boos en gaf een werkman een klap. Onmiddellijk sloegen de andere werklieden de senator. Toen kwam de lictor de weg op. Hij beëindigde de ruzie.

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado