Via Nova I: Urbs » Vertaling: Via Nova Urbs 7.2

Marcus en Lucius zaten in het atrium. Ze waren moe omdat ze lang gewandeld hadden. Romulus en Remus waren toch wel een 2- ling, zoals wij? ,vroeg lucius? Dat is zo, antwoordde Marcus. Wij, jij en ik doen alles samen, zij Lucius. We spelen samen, we wandelen samen en gaan naar de leraar. Romulus en Remus hebben echter niet samen Rome gesticht. Alleen Romulus heeft Rome gesticht, omdat er slechts 1 de koning kon zijn, zei Marcus. Het verhaal is toch wel bekend? Ik ken het verhaal zeer goed, antwoordde Lucius. Romulus en Remus doodden Amulium en besloten een nieuwe stad te stichten. Ik zag een plaats aan de rivier de Tiber, zei Romulus. Daar kunnen we een stad stichten, maar er kan er slechts 1 de koning zijn. Remus zat op de Aventijn. Romulus op de palentijn. Ze baden tot de goden; : "Wijs een koning aan. Geef een teken!" Ze wachtten lang op een teken. Eindelijk zag Remus 6 gieren. Zeer blij haastte hij zich naar Romulus. Ik zag 6 gieren, riep hij. Hoeveel vogels zag jij? OP hetzelfde moment vlogen 12 gieren boven de palatijn. Nu heb ik 12 vogels gezien, zei Romulus. Dus ik ben de koning. Ik heb de vogels als eerst gezien, schreeuwde remulus boos. Maar ik heb er meer gezien, antwoordde romulus. De tweeling begon te vechten. Romulus overwon en doodde Remus. Daarom kon Romulus alleen koning zijn. Lucius eindigde het verhaal maar Marcus roept boos; zo is het niet. Je hebt het verkeerd verteld. Romulus en Remus besloten een stad te stichten. Romulus begint een muur te bouwen. Remus echter sprong over de muur en lachte. Zo laag is de muur zei hij. Toen pakte Romulus een wapen en doodde zijn broer, vervolgens stichtte hij in zijn eentje de stad. Marcus zweeg maar Lucius riep; "Jij hebt het verhaal verkeerd verteld. Lucius gaf Marcus een klap, Marcus gaf Lucius een trap en spoedig was er veel lawaai in het atrium. Moeder hoorde het lawaai en haastte zich naar het atrium. Waarom vechten jullie op elkaar, waarom geven jullie elkaar klappen, vroeg ze. Jullie zijn toch niet Romulus en Remus?

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado