Griekse Oudheid

Hellas, was de naam van Griekenland in de Klassieke Oudheid. De 'nieuwe', of echte naam komt vanuit het Latijn: Graicus --> Griekenland.

De oude grieken hebben een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van beschaving in West-Europa. Je zou kunnen zeggen dat de grieken de fundering, de basis hebben gelegd voor een compleet stelsel daaromheen. De Romeinen waren ook eerder deel van het stelsel dan de fundering. Van circa 800 tot 140 voor Christus hadden de oude Grieken drie perioden: archaisch (ca. 800 - 500 v. Chr.), klassiek (ca. 500 - 350 v. Chr.) en hellenistisch (ca. 350 tot 140 v. Chr.). De ontwikkeling, de bloei, en het verval.

In de archaische tijd werden de eerste grote tempels gebouwd. Ook de schilderkunst en monumentale beeldhouwkunst ontwikkelden zich. De klassieke periode was er een van welvaart, kunst, filosofie en algemene ontwikkeling. In de klassieke periode, ook wel de 'gouden eeuw der griekse oudheid' genoemd. De hellenistische periode was er één van inleveren voor de Grieken. Alexander de Grote maakte zijn opmars en daardoor kregen de Grieken steeds minder macht. De Romeinen namen het werk over vanaf ongeveer het jaar 200 voor Christus. In het jaar 140 voor Christus werd Griekenland een handelsprovincie van het Romeinse Rijk.

Maar, in die tijd, wat was nou eigenlijk belangrijk voor de Grieken. Waar streefden ze naar en wat deden ze om hun streven waar te maken? Vergelijkbaar met het Boeddhisme dat zich in China ontwikkelde, wilden de Grieken harmonie. Harmonie tussen lichaam en geest. (De Romeinen hebben daar zelfs een spreekwoord van gemaakt: mens sana in corpore sano - een gezonde geest in een gezond lichaam)

Mensen waren zelf een centraal punt in het leven, alles gebeurde vanzelfsprekend om jou heen. Mythen hadden een belangrijke rol, en vulden ook de rol van het geloof in. Helden, goden en verhalen waren in die tijd heel erg belangrijk voor het volk. Naast verhalen waren het namelijk vaak ook wijze lessen, of onderwerpen betreffend die nu nog steeds spelen. De Grieken waren polytheïstisch, waarin poly voor meer of meerdere staat, en theos voor god: ofwel, ze geloofden in meerdere goden. Onderaan deze pagina een lijst met Griekse goden.

De kunst was vaak religieus, beeldjes die met de overledenen mee het graf in gingen. Ook andere kunst, zoals (pot)schilderkunst hebben bepaalde kenmerken. Zie hieronder een afbeelding van Herakles:

Vertalingen Latijn, vertalingen Grieks, woordenlijst, mythelogie, latijnse uitspraken, via nova vertalingen, romeinse school, Latijn, Grieks

Het valt misschien op dat het dingetje dat tussen ze benen hangt niet bepaald van gigantisch formaat is. Typerend voor de Griekse Oudheid is dus dat helden op dat gebied nooit erg groot geschapen waren. Ook opvallend bij alle Griekse helden is het tuitje. Het teken van onbesnedenheid.

Gr/Ro God(inn)en

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado