Fortuna 1 » Vertaling: Fortuna 1 - Tekst 6C

Reeds hebben de Sabijnse soldaten een groot deel van Rome veroverd. De Romeinen ontvangen bijna een droevige nederlaag, maar zij verdedigen zich dapper. De Sabijnen doden en verwonden de Romeinen en de Romeinen de Sabijnen. Dan stellen de vrouwen zich op tussen de Sabijnen en de Romeinen: zij willen een einde maken aan het gevecht. Want de Sabijnen zijn hun vaders en de Romeinen nu hun mannen. De vrouwen huilen en smeken de vaders en mannen om vrede. De woorden en de tranen van de vrouwen ontroeren de Sabijnen en Romeinen. De mannen willen niet meer vechten: zij verlangen niet naar oorlog maar naar vrede. Zo beeindigen de vrouwen de oorlog.

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado