Fortuna 1 » Vertaling: Fortuna 1 - Tekst 7C

Dan raken de drielingen meteen slaags en kijk!
De Horatiërs verwonden alle Curiaters, maar zij lachen en doden 2 Höratiers.
De derde Horatiër roept nu: "jullie doden mijn broers en lachen. Ik, echter, dood jullie!"
De Curatiërs antwoorden: "Je raaskalt! Je moet vechten, wij wachten op jou!"
Maar de Romein vecht niet maar hij vlucht, rent!
Nu achtervolgen de dappere Curiatiërs hem, de een achter de ander aan, maar met grote tussenruimtes. Kijk, nu zit de eerste Curiatiër de Horatiër op de hielen.
Doodt hij hem?
Helemaal niet... Plotseling keert de Horatiër zich om en doodt de Albaan onverwachts.
De tweede Curatiër komt te hulp en opnieuw vlucht de Horatiër.
De Curiatiër zit hem roekeloos op de hielen... Kijk!... dezelfde list. De Horatiër doodt ook hem.
De derde Curiatiër is afgemat en huilt om zijn dode broers. Zonder gevecht doodt de Horatiër hem. Rome overwint!

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado