Fortuna 1 » Vertaling: Fortuna 1 - Tekst 8A

De Romeinen hielden veel van koning Lucium Tarquinium. Zijn echtgenote, Tanaquil prees hem zo: de Romeinen eren jou omdat je alle oorlogen heb overwonnen. De Latijnen en Sabijnen voerden vroeger gewoonlijk oorlog met de Romeinen. Maar nu leven ze in vrede, dankzij jou. In die tijd woonde een kleine jongen in het paleis, genaamd Servius Tullus. Hij was van zeer hoge afkomst. Zijn vader was ooit koning van Corniculum en voerde vroeger oorlog met de Romeinen. Maar de Romeinen hebben hem vermoord en dus woonde de jongen nu bij de Romeinse koning en koningin in het paleis. Op een dag sliep de jongen rustig in zijn slaapkamer. Nadat de voedster binnen ging, begon zij verschrikt te schreeuwen. Haar geschreeuw wekte iedereen op. De koning en koningin haastten zich naar de slaapkamer. Wat zagen zij daar?

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado