Pallas » Vertaling: Pallas 10C

Achilles hoort de woorden en zegt: Praat niet, mijn vrienden, over cadeaus! Jullie cadeaus zijn gehaat! Agamemnon en de andere Grieken overtuigen mij niet. De strijd is mij niet meer geliefd, maar de terugkeer naar huis interesseert mij wel; Want Thetis, mijn moeder, heeft het zo voorspeld; ‘Als Achilles thuiskomt, wacht hem een lang leven; maar als hij blijft en rond Troje vecht, sterft hij jong.’ Nu bevallen mij mijn terugkeer en een lang leven. GA dus terug en bericht dit aan Agamemnon.” Nu zegt de grote Ajax tegen Odysseus: “Overtuig Achilles niet meer, beste Odysseus; want hij is onhandelbaar en hij bekommert zich niet om de rampen van de Grieken. Het gezantshap is voor niets.” Daarna gaan Ajax en Odysseus weg uit de tent. Maar Foinix blijft in de tent van Achilles; want hij is de oude opvoeder van Achilles; en hij wil wegvaren met Achilles.

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado