Pallas » Vertaling: Pallas 9A

Er liggen dus veel schepen voor anker in Aulis; want veel Grieken komen hun heersers te hulp. Er zijn veel legeraanvoerders aanwezig, en veel zeelui en soldaten. Eerst gaan Menelaos en Agamemnon en de andere legeraanvoerders dus aan boord van de schepen. En daarna dragen de soldaten hun wapens naar de schepen. Iedereen is erg blij met de expeditie en de wapens. Tenslotte is iedereen op de schepen en de zeelui hijsen de zeilen. Maar nu laten de goden plotseling de wind stoppen. Waarom doen de goden dat nu? De goden verhinderen de expeditie, omdat Artemis boos is op de bevelhebber Agamemnon. Want Agamemnon heeft de godin beledigd. Want bij de jacht heeft een hert, gewijd aan de godin, gedood met de woorden: “Zelfs Artemis schiet niet zo goed.”

Onze aanraders

Learn Spanish with Educado